Shop Mobile More Submit  Join Login
[POLSKI]

:pointr: prace mogą być dodawane przez każdego członka grupy.
:pointr: prace mogą należeć do każdej kategorii: fotografia, malarstwo, fotomanipulacja, rysunek itp.
:pointr: jedynym zastrzeżeniem jest, abyście publikowali prace ukończone, to jest takie, nad którymi nie będziecie już pracować (np. nie publikujcie szkiców)
:pointr: zastanówcie się dobrze, do którego folderu wasza praca będzie najlepiej pasować. Grupa na dzień dzisiejszy posiada cztery foldery:
:star: Featured :pointr: folder przeznaczony na razie do publikacji prac przedstawiających miasto: architekturę, krajobrazy, okolice (powiat tarnowski). Można tu także wrzucać zdjęcia wnętrz, jednak nie wrzucajcie zdjęć z lokali prywatnych, to jest mieszkań itp. Możecie za to publikować zdjęcia z kawiarenek, pubów i tym podobne.
:star: Flora and Fauna :pointr: najmłodszy z grupowych folderów, przeznaczony na publikację prac, gdzie głównym elementem są zwierzęta bądź rośliny upolowane na terenie naszego regionu (zatem jeśli jakimś cudem ustrzelicie obiektywem w parku strzeleckim egzotyczną papużkę, efekt tego polowania będzie jak najbardziej nadawał się do opisywanego folderu :D ) - wrzucajcie tutaj piękne wiosenne kwiatki, wasze czarowne ogródki, łabędzie z parkowych stawów i tym podobne :) Ogromna prośba: w komentarzach odautorskich pod Waszym zdjęciem umieśćcie chociaż słowo "Tarnów"!
:star: people :pointr: jak sama nazwa wskazuje folder przeznaczony na portrety mieszkańców :D I nie tylko, znajdzie się tu miejsce także dla prac z kategorii "życie miasta", np. zdjęć z etykietką "photojurnalism", z wyjątkiem imprez masowych, jak koncerty itp.
:star: events :pointr: krótko: wydarzenia, imprezy masowe (np. koncerty) itp.
:pointr: bardzo ważne jest, byście uważnie wybierali kategorię! (W przypadku wybrania przez Was złej kategorii będę musiała odrzucić pracę i prosić, byście submitowali ją ponownie ze szczególnym zwróceniem uwagi na kategorię grupy... ^^; )
:pointr: na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne limity publikacji prac :aww:
:pointr: sugerować faworyty może każdy członek grupy.
:pointr: starajcie się wybierać prace na dobrym poziomie warsztatowym, czytelne itp, w komentarzach odautorskich zawierajcie informację, gdzie zdjęcie zostało zrobione (np. park Sanguszków...) lub co przestawia np. Wasz rysunek... Jeśli wyjątkowo nie pamiętacie, zamieście chociaż słowo "Tarnów".
:pointr: mam nadzieję, że nie będzie trzeba odrzucać zaproponowanych przez Was prac, jeśli jednak tak się stanie, pamiętajcie, że macie prawo poznać powód odrzucenia! (może się okazać, że praca była po prostu przez pomyłkę wrzucona do niewłaściwego folderu, co oczywiście da się naprawić :D )

:pointr: bądźcie wyrozumiali dla adminki, która sama usiłuje odnaleźć się w systemie grup :P
:pointr: ostatnia i najważniejsza zasada: ta grupa ma sprawiać radość! :D


***

[ENGLISH]

:pointr: every group member can add their works to group gallery.
:pointr: every kind of work is welcome: f.e. photography, painting, drawing, digital art... etc.
:pointr: the only warranty is to publish finished works (works You are not planning to further work on...) - please, don't publish sketches.
:pointr: consider to which folder You should submit Your work.
At this time group contains four folders:
:star: Featured :pointr: this is the folder currently destinated for works showing city: its architecture, landscapes, neighbourhood (Tarnow district, PL:powiat)... etc. It is also the place for interior shots, but don't publish photos from private locals, such as private flats or apartments. But it is fully allowed to submit photos from cafes, pubs etc :)
:star: Flora and Fauna :pointr: this is actually the group's youngest folder. It's destined for works, where animals and plants are the main subject. (If You somehow capture an exotic parrot sitting on a branch in Park Strzelecki, the photo will of course fit this folder ;) ). This is the place for spring flowers, Your enchanting gardens, swans of parks' pools and so on. I have only one big request to You: Please, place in artist's comments below Your work at least "Tarnów" note!
:star: people :pointr: folder for portraits and works from "city life" category, f.e. photojurnalism, except concerts, public events and so on.
:star: events :pointr: a place for works showing public events, such as concerts.
:pointr: please, choose the proper category carefully! If You choose wrong category i will be forced to decline Your submission and ask You for retrial with proper "submit to" option chosen ^^;
:pointr: there are no submission limits at the moment :aww:
:pointr: every group member can suggest a favourite :aww:
:pointr: choose technically good works, legible and transparent... it's also recommended that the artist's comments under Your submission contain an information where the photo was taken or what is drawn on Your drawing :) If You really don't remember the exact location, type at least "Tarnow" in the artist's comments box.
:pointr: i am hoping that there will be no reason to decline any of Your work, but if - remember You have the right to know that reason! (maybe it would be just wrong gallery folder...?)

:pointr: please, be understanding and forgiving for the admin, she is trying to find the way through difficult group-creation process :P
:pointr: and finally the last and the most important rule: this group is created for fun, so have fun! :D
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×

:iconourtarnow: More from OurTarnow


More from DeviantArtDetails

Submitted on
January 7, 2010
Link
Thumb

Stats

Views
784
Favourites
0
Comments
0
×